ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบจะเปิดลงทะเบียน ภาคเรียนที่ : 1/2566 

นักเรียนเริ่มลงทะเบียน ในวันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2566 เวลา 08:30:00 สิ้นสุด : 01  มิ.ย. 2566 เวลา 16:30:00